بستن پیش بارگذاری

سیستم فروشگاهی

سیستم فروشگاهی به علت اینکه در کف ریلی اجرا نمی شود مناسب جهت فضا هایی است که رفت و آمد در آنها وجود دارد در این سیستم بر خلاف سیستم بالکنی ، دیگر ریلی در کف اجرا نمی شود و شیشه ها فقط بوسیله پروفیلی که از بالا نصب می شود ، مهار می شوند سیستم فروشگاهی ضخامت شیشه ها 10 میلی متر بوده وضخامت پروفیل ها نیز بیشتر است

مزیت های استفاده از سیستم فروشگاهی

  • مزیت های سیستم فروشگاهی
  • مزیت های سیستم فروشگاهی
  • مزیت های سیستم فروشگاهی
  • مزیت های سیستم فروشگاهی
  • مزیت های سیستم فروشگاهی
  • مزیت های سیستم فروشگاهی

روند انجام کار

3

قرار داد و شروع کار

عقد قرار داد و برنامه زمابندی اجرای پروژه نهایی می گردد.

2

برنامه زمانبندی

طراحی نفشه و انجام محاسبات قیمت در این مرحله صورت می پذیرد

1

بازدید از محل پروژه

پس از ثبت درخواست، کارشناسان فنی ما از محل پروژه بازدید می نمایند و اندازه گیری دقیقی را انجام می دهند.