بستن پیش بارگذاری

شیشه های اسلایدینگ

از لحاظ مزایا همانند سیستم بالکنی می باشد با این تفاوت که در این نوع سیستم عرض پنل های شیشه 50 تا 1 متر می باشد و هر پنل جداگانه حرکت می نماید. در این نوع پنجره شیشه ها به یک سمت و یا هر دو سمت قابلیت جمع شدن را دارند ولی از ریل خارج نشده و فقط روی هم قرار می گیرند. سیستم اسلایدینگ به غیر از پوشاندن بالکن های منازل ، قابلیت اجرا بعنوان پارتیشن های داخلی و یا خارجی را دارند.

مزیت های استفاده از شیشه های اسلایدینگ

  • ظاهر زیبا
  • ارائه دهنده دید خوبی از داخل و خارج ساختمان
  • عدم نیاز به فضای اضافی برای باز شدن درب
  • دسترسی آسان به فضای داخل و خارج از ساختمان
  • قابلیت جمع شدن به هر دو طرف
  • قابلیت اجرا بعنوان پارتیشن های داخلی و خارجی

روند انجام کار

3

قرار داد و شروع کار

عقد قرار داد و برنامه زمابندی اجرای پروژه نهایی می گردد.

2

برنامه زمانبندی

طراحی نفشه و انجام محاسبات قیمت در این مرحله صورت می پذیرد

1

بازدید از محل پروژه

پس از ثبت درخواست، کارشناسان فنی ما از محل پروژه بازدید می نمایند و اندازه گیری دقیقی را انجام می دهند.